021-79276000 info@noviraco.com

دارایی تحت مدیریت یا asset under management که به اختصار AUM نیز نامیده می شود، به مجموعه دارایی هایی گفته می شود که یک صندوق سرمایه گذاری مشترک از سرمایه گذاران دریافت می کند. به عبارتی دارایی یا سرمایه های تحت مدیریت، دارایی هایی است که یک شخص یا نهاد به خصوصی از سرمایه گذاران دریافت می کند. نهاد یا صندوق سرمایه گذاری سعی می‌کند این دارایی ها را مدیریت کرده و به جهت کسب سود بیشتر بر روی آنها فعالیت انجام می‌دهد. ما در این مطلب به شرح این موضوع پرداخته ایم. با نوویرا همراه باشید.

دارایی تحت مدیریت چیست؟

دارایی تحت مدیریت (AUM) به صورت روزانه نوسان دارد چرا که جریان پول به داخل و خارج صندوق است. گزارش دارایی های تحت مدیریت هر سه ماه یکبار انجام می‌شود. دارایی تحت مدیریت همه دارایی های جمع شده سرمایه گذاران را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را مدیریت می کند. پس مفهوم دارایی تحت مدیریت به زبان ساده، مجموعه دارایی‌هایی است که موسسه مالی یا صندوق یا یک نهاد برای مشتریان خود مدیریت می کند.

مدیریت دارایی به صندوق هایی اشاره دارد که سرمایه گذاران مسئولیت آنها را به مدیران صندوق داده اند. همچنین سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز جزو سرمایه های تحت مدیریت به حساب می آید.

 درآمد شرکت های مدیریت سرمایه گذاری با توجه به کارمزدی است که از سرمایه گذاران گرفته می شود. این کارمزد با توجه به میزان دارایی های تحت مدیریت اخذ می شود. به طور کلی دارایی تحت مدیریت یک معیار خوب برای موفقیت شرکت سرمایه گذاری به حساب می آید.

دارایی تحت مدیریت شرکت های سرمایه گذاری چیست؟

دارایی های تحت مدیریت شامل دو مورد اساسی است. اول سرمایه ای است که سرمایه گذاران در اختیار شرکت قرار می دهند و دوم میزان سرمایه ای است که خود مدیران شرکت از سرمایه شخصی خودشان روی سرمایه صندوق می گذارند. مجموع این دو دارایی تحت مدیریت شرکت خواهد بود.

نحوه محاسبه AUM

محاسبه AUM در میان شرکت ها متفاوت است. کارمزدی که شرکت ها بابت خدمات مدیریتی خود می گیرند توافقی بین سرمایه گذار و شرکت یا صندوق است. برخی از شرکت ها این میزان کارمزد را جزو دارایی های شرکت به حساب آورده و به عنوان قسمتی از دارایی تحت مدیریت خود در نظر می گیرند. بنابراین دارایی های شرکت به همراه نرخ کارمزد شرکت جزو دارایی و فروش شرکت به حساب آمده و رقم سرمایه شرکت را بزرگتر نشان می دهد. هنگامی که مشتریان دارایی‌های بیشتری به شرکت ها یا صندوق ها بسپارند یا عملکرد شرکت موفقیت آمیز باشد، میزان AUM شرکت افزایش پیدا می کند. اگر می‌خواهید ارزش کل دارایی‌های صندوق‌ها را بدانید، می توانید از سایت fipiran.com اقدام کنید.

اهمیت محاسبه AUM

شاید برایتان هنوز این سوال مطرح باشد که اهمیت AUM برای چیست؟ واضح است که دارایی های تحت مدیریت یک شرکت یا صندوق یا نهاد سرمایه گذاری با اهمیت است و جزو عوامل موفقیت آمیز و اعتبار بالای شرکت به حساب می آید. زمانی که در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه مدیریت دارایی در یک صندوق سرمایه گذاری یا دارایی های تحت مدیریت، به خوبی انجام شود و دارایی ها رشد داشته باشند، تاثیر مستقیمی بر موفقیت و وسعت شرکت خواهد گذاشت. همینطور سرمایه گذاران به درآمد بسیار بالا و خوبی می رسند و دارایی هایشان افزایش پیدا می کند.

مزایای AUM چیست

از جمله مزایایی که می توان برای محاسبه AUM نام برد، امکان تفکیک دارایی برای یک مشتری یا همه مشتریان اشاره کرد. یعنی می تواند شامل همه دارایی های مشتریان باشد یا دارایی های یک مشتری. افرادی که سرمایه خود را به یک کارگزاری یا صندوق می سپارند، باعث افزایش میزان AUM شرکت می شوند. بدین ترتیب ارزش سرمایه گذاری در شرکت را افزایش می دهند.

عوامل کاهش میزان AUM

عوامل مختلفی بر میزان دارایی تحت مدیریت تاثیر می گذارد. عواملی که تاثیر منفی بر این گزاره دارند شامل:

  • خروج سرمایه از صندوق یا شرکت
  • مدیریت ضعیف و عملکرد نامناسب تیم مدیریتی
  • کاهش ارزش بازار سرمایه گذاری

سرمایه افراد مختلف جمع شده و در اختیار شرکت یا یک ننهاد سرمایه گذاری قرار داده می شود. اگر مدیران این صندوق ها نتوانند به خوبی از پس مدیریت دارایی افراد برآیند باعث کاهش سرمایه و از دست رفت ارزش شرکت می شوند. بدین ترتیب افراد اطمینان کمتری برای قراردادن سرمایه هایشان خواهند داشت.

عوامل افزایش میزان AUM

دارایی تحت مدیریت باید به خوبی مدیریت شود و تحت شرایط مختلف بتواند از منافع خود دفاع کرده و منجر به رشد سرمایه شود.

  • مدیریت خوب مدیران می تواند باعث افزایش ارزش دارایی های تحت مدیریت شود.
  • مدیریت درست و منطقی در شرایط مختلف بازار و موقعیت سنجی مناسب
  • رشد دارایی همزمان با رشد بازار
  • افزایش دارایی سرمایه گذاران یا ورود سرمایه گذاران جدید

سوالات متداول

جمع بندی

دارایی تحت مدیریت ابزار بسیار مفیدی است که می تواند عملکرد یک شرکت یا نهاد سرمایه گذاری را مشخص کند. این ابزار به مجموعه دارایی یا سرمایه‌های تحت مدیریت اشاره دارد. هرچه مقدار AUM بالاتر باشد، موفقیت شرکت افزایش داشته و رشد بیشتری را نشان می‌دهد. بنابراین می توان این مقدار را برای ارزیابی شرکت ها در نظر گرفت.