021-79276000 info@noviraco.com

در بازار سرمایه دو صندوق کالایی (به غیر از صندوق‌های طلا) با نمادهای «نهال» و «سحرخیز» فعالیت می‌کنند که ترکیب دارایی صندوق نهال شامل ۹۵درصد و صندوق سحرخیز شامل ۴۶درصد گواهی سپرده کالایی زعفران است. از آنجا که این دو صندوق کالایی هردو بازیگران اصلی حوزه سرمایه‌گذاری در زعفران هستند، قیمت گواهی سپرده‌های زعفران تاثیر به سزایی در رفتار فعالان بازار سرمایه به جهت سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها دارد.

خروج از انبارهای زعفران بورس کالا در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار فیزیکی این محصول است. میزان موجودی انبارها از حدود ۴۰ تن در تیرماه، به ۱۸ تن در حال حاضر کاهش یافته است. با نزدیک شدن به پایان فصل برداشت به نظر می‌رسد محصول زعفران امسال کمتر از نصف سال گذشته باشد و به تبع آن انتظار می‌رود فشار تقاضا در بازار، افزایش محسوس داشته باشد.

طی ۳ ماه گذشته شاهد رشد قیمت در گواهی سپرده‌های کالایی زعفران بوده‌ایم و قیمت این گواهی‌ها از ۴۶ هزارتومان به حدود ۵۵ هزارتومان، به ازای هر گرم رسیده است. خروج از انبارهای زعفران بورس کالا در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار فیزیکی این محصول است. میزان موجودی انبارها از حدود ۴۰ تن در تیرماه، به ۱۸ تن در حال حاضر کاهش یافته است.

میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق نهال در یک سال گذشته حدود ۸۳ میلیارد ریال بوده که در آبان‌ماه به ۱۰۷ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق سحرخیز در یک سال اخیر حدود ۵۰ میلیارد ریال بوده که در آبان‌ماه به ۴۷ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر ظرفیت کل انبارهای زعفران بورس کالا برابر با ۵۲.۴ تن می‌باشد؛ که بیش از ۶۰% آن خالی گزارش شده است. و زعفران موجود در آن‌ها حدود ۱۸ تن می‌باشد. در ۲۵ هفته گذشته، مجموعاً ۲۱ تُن زعفران از انبارها خارج شده است. در آبان‌ماه، روند خروج از انبارها افزایشی شده است و این موضوع نشان‌دهنده کمبود کالا در بازار فیزیکی است.

انتهای پیام/