021-79276000 info@noviraco.com

بررسی ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که، رشد ماهانه پول برای فروردین ماه ۱۴۰۱ دست‌کم طی ده سال اخیر بی‌سابقه بوده‌ است. این در حالی‌ست که اغلب در فروردین ماه سال‌های اخیر، رشد ماهانه پول (به جز سال ۹۹ که در مقایسه با سال جاری اندک بوده‌ است) منفی بوده‌ است.

همچنین سهم پول از نقدینگی که به عبارتی بخش سیال نقدینگی تلقی می‌شود نیز، بیشترین مقدار خود طی دهه ۹۰ را تجربه نموده‌ است. البته بانک مرکزی سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکساله را نیز در رسته شبه‌پول طبقه‌بندی می‌کند در حالی‌که این نوع سپرده‌های کوتاه‌مدت ماهیت ناپایداری داشته و چه‌بسا با درنظر گرفتن این موضوع، سهم پول از نقدینگی به مراتب بیشتر از تعریف بانک مرکزی باشد.

بررسی تحولات پول در کنار رشد پایه پولی این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که گرچه سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تاکنون در کنترل رشد نقدینگی موفق بوده، اما رشد بی‌سابقه پایه پولی (رشد ۴۵ درصدی) که عمدتا متاثر از بدهی دولت به شبکه بانکی‌ست، موفقیت این سیاست را دچار ابهام جدی می‌نماید. چرا که به نظر می‌رسد شرط لازم کارساز بودن این سیاست، همراستایی سیاست پولی و سیاست مالی با یکدیگر باشد که با وجود کسری بودجه ساختاری دولت چنین احتمالی بسیار بعید و دور از انتظار است.

انتهای پیام/