021-79276000 info@noviraco.com

با در نظر گرفتن نرخ ارز نیمایی (با توجه به اینکه درآمد شرکت‌های بورس تهران عمدتا با نرخ نیمایی تسویه می‌گردد)، میانگین نرخ بدون ریسک و سود آخرین فصل کل شرکت‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی، می‌توان در چارچوب مدل‌های سری زمانی بازده مورد انتظار بورس تهران و شاخص تعادلی را برآورد نمود.

برآورد ما در گروه نوویرا نشان می‌دهد پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر قرار گرفتن نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا برای تسعیر قیمت خوراک و محصولات، با فرض نرخ بدون ریسک میانگین ۲۷% و افزایش ۱۰% سود اسمی آخرین فصل شرکت‌های بورس تهران نسبت به میانگین ۱۴۰۱، مطابق نمودار بازده مورد انتظار شاخص قیمت برای طیفی از مقادیر دلار نیمایی (از ۳۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ ریال)، نسبت به روز ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شاهد حداکثر کاهش ۱۶.۴%‌ و حداکثر افزایش ۲۸.۳% خواهد بود.

به عنوان مثال با فرض دلار نیمایی ۴۰ هزار تومانی، میانگین نرخ بدون ریسک ۲۷% و افزایش ۱۰ درصدی سود آخرین فصل، انتظار می‌رود شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نسبت به روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، تقریبا ۲% کاهش یابد. بنابراین شاخص بورس در حال حاضر تا حد خوبی به تعادل نزدیک است.

انتهای پیام/