021-79276000 info@noviraco.com

اختلاف قیمت دلار آزاد و نیمایی به حدودا ۶۰% رسیده‌ است، در حالی‌که میانگین فاصله این دو نرخ طی سال ۱۴۰۲ تقریبا حوالی ۴۰% در حال نوسان بوده‌ است.

تداوم این روند می‌تواند منجر تحمیل زیان به شرکت‌های بازار سرمایه گردد چرا که عمدتا تسویه درآمد ارزی این شرکت‌ها با نرخ نیمایی صورت می‌پذیرد. افزایش و تعدیل نرخ نیمایی و همگرایی آن به نرخ آزاد می‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه گردد.

انتهای پیام/