021-79276000 info@noviraco.com

با در نظر گرفتن نرخ ارز نیمایی (با توجه به اینکه درآمد شرکت‌های بورس تهران عمدتا با نرخ نیمایی تسویه می‌گردد)، میانگین نرخ بدون ریسک و سود آخرین فصل کل شرکت‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی، می‌توان در چارچوب مدل‌های سری زمانی بازده مورد انتظار بورس تهران و شاخص تعادلی را برآورد نمود.

برآورد ما در گروه نوویرا نشان می‌دهد پس از صدور مجوز بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص توسط این نهاد و بانک‌های تجاری و متعاقبا افزایش بازده بدون ریسک، بازده مورد انتظار شاخص قیمت بسته به مقادیر ارز نیمایی نسبت به روز ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شاهد حداکثر کاهش تقریبا ۳۰% و حداکثر افزایش ۲۵.۴% (با فرض دلار نیمایی ۵۵۰،۰۰۰ ریالی) خواهد بود.

به عنوان مثال با فرض دلار نیمایی ۴۴ هزار تومانی، میانگین نرخ بدون ریسک ۳۰% و تداوم سود آخرین فصل، انتظار می‌رود شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نسبت به روز ۰۵ اسفند ۱۴۰۲، تقریبا ۵.۶% کاهش یابد. طبعا تعدیل ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با دلار آزاد می‌تواند بخشی از کاهش جذابیت بازار سهام را جبران نماید.

انتهای پیام/