021-79276000 info@noviraco.com

ضریب آلفا یکی از موارد مهمی است که برای تشخیص سوددهی و بازده صندوق های سهامی بسیار موثر بوده و شناخت آ بسیار مهم است. هنگامی که میخواهید وارد بازار بورس شوید باید با مواردی مثل ضریب آلفا، ضریب بتا، ارزش دارایی یا nav ، بازده صندوق و رشدی که در طی مدت زمانی خواهد داشت، آشنا باشید. آشنایی با این موارد مهم کمک میکند بتوانید بهترین نوع صندوق سهامی را تشخیص داده و اطلاعات فرع و اصل را تشخیص دهید. اطلاع از این موارد مهم می‌تواند به شما در انتخاب بهترین صدوق کمک کند. بدین ترتیب می توانید بازدهی مناسب تری از بازار بورس کسب کنید. برای کسب اطلاع بیشتر در این مطلب از ضریب آلفا توضیحات بیشتری ارائه می دهیم. با ما در سبدگردان نوویرا همراه شوید.

تعریف دقیق ضریب آلفا

ضریب آلفا یکی از مقادیر و شاخص هایی است که برای تشخیص عملکرد خوب یا بد یک صندوق سهامی به کار می رود. گفتیم برای اینکه افراد تشخیص دهند که کدام صندوق عملکرد بهتری داشته است باید با مفاهیم خاصی آشنا باشند. ضریب آلفا شان می دهد که عملکرد صندوق چگونه بوده است. مقداری که ضریب آلفا نشان می دهد صفر منفی یا مثبت خواهد بود. که هرچه عدد بالاتر و مثبت باشد نشان از عملکرد خوب صندوق دارد. ضریب آلفا که نشان دهنده مازاد بازده صندوق یا بازده بیش از حد نسبت به شاخص بازار است، باید عدد مثبتی را نشان دهد تا خیالمان از بابت عملکرد خوب صندوق راحت شود. به ضریب آلفا بازده فعال نیز می گویند. آلفا بازده مازاد یک صندوق نسب به شاخص بازار را نشان می دهد.

با توجه به مفهوم ضریب آلفا، از کجا بفهمیم صندوق عملکرد بهتری داشته است؟

ضریب آلفا می تواند اعداد مثبت، منفی و صفر را نشان دهد. هرگاه این عدد مثبت باشد، بدین معنی است که بازده عملکرد صندوق نسبت به شاخص معیار یا شاخص بازار، بهتر و مثبت بوده است. به عبارت دیگر:

  1. عدد منفی برای ضریب آلفا

    عدد منفی نشان دهنده عملکرد ضعیف و رشد منفی ( افت بازدهی) صندوق مورد نظر است.

  2. عدد مثبت برای ضریب آلفا

    عدد مثبت نشان دهنده عملکرد خوب صندوق نسب به شاخص بازار است. مثلا اگر ضریب آلفا عدد ۲۰ باشد، یعنی صندوق نسبت به شاخص بازار ۲۰ درصد بهتر عمل کرده است. و متناسب رشد شاخص بازار صندوق نیز رشد داشته است.

  3. عدد صفر برای ضریب آلفا

    ضریب آلفای صفر نشان می‌دهد که عملکرد صندوق مطابق با ریسک آن بوده است. در شرایطی که آلفا صفر است ریسک متناسب با شاخص در صندوق مورد نظر وجود دارد. در تعیین صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفتن ریسک پذیری سرمایه گذار یکی از دیگر از مولفه های مهم است.

محاسبه ضریب آلفا

سوالات متداول در خصوص شاخص عملکردی ضریب آلفا

جمع بندی

ضریب آلفا یک شاخص برای ارزیابی عملکرد صندوق است که مقدار مازاد درآمد صندوق نسب به شاخص بازار را نشان می‌دهد. مثبت بودن این مقدار نشانه خوبی است که عملکرد صندوق بهینه بوده است. افرادی که به تازگی وارد دنیای بورس شده اند و دلشان می خواهد از این بازار مالی کسب سود و درآمد داشته باشند بهتر است با این مفاهیم کاربردی آشنایی داشته باشند تا بتوانند بهترین صندوق سرمایه گذاری را شناسایی کرده و سرمایه گذاری کنند.