021-79276000 info@noviraco.com

بررسی روزانه حباب سکه طلا طی سه ماه اخیر، نشان می‌دهد در برخی مقاطع با توجه به بروز شوک‌های سیاسی، این کمیت تا تقریبا ۲۳% رسیده‌ است و با فروکش نمودن ریسک‌های مربوط مجددا به حوالی ۱۵% برگشته‌ است. همچنین خط روند این متغیر نیز طی سه ماه اخیر روند صعودی بسیار ملایمی را تجربه نموده‌ است.

حباب سکه طلا معمولا متغیر مناسبی جهت ارزیابی انتظارات تورمی و ریسک‌‎های سیاسی‌ است. طی هفته گذشته پس از سانحه هوایی، گرچه نرخ ارز تا حوالی ۶۰،۰۰۰ تومان افزایش یافت، اما با توجه به افزایش قیمت طلای جهانی، حباب سکه به ۱۵% کاهش یافت.

انتهای پیام/