021-79276000 info@noviraco.com

تقاضای هفتگی پول بانک‌ها در عملیات بازار طی دست‌کم شش‌ماه اخیر، تقریبا ۷۰ همت افزایش یافته‌ است و از سطوح ۱۳۰ همت به سطوح ۲۰۰ همت رسیده‌ است.

افزایش تامین مالی بانک‌ها از کانال‌های مختلف نظیر انتشار گواهی سپرده، عملیات بازار باز (نرخ ۲۳%)، اعتبارگیری قاعده‌مند (نرخ ۲۴%)، جذب سپرده‌ با نرخ‌های غیر رسمی می‌تواند حکایت از تعمیق بحران در ترازنامه شبکه بانکی باشد، چرا که شاهد افزایش بهای تمام شده پول بانک‌ها هستیم در حالی که سمت دارایی، یعنی تسهیلات آن‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیست.

انتهای پیام/