021-79276000 info@noviraco.com

بانک مرکزی در گزارش امروز خود در خصوص آخرین تحولات کل‌های پولی، رشد پایه پولی تا انتهای شهریور ماه را ارائه نمود، این درحالی‌ست که طی هفته‌های اخیر تنها آمار رشد نقدینگی به صورت نسبتا منظم انتشار می‌یافت.

گاهی به دینامیک پایه پولی طی سال ۱۳۹۴ تاکنون نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای این متغیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، که مطابق گزارش این نهاد سیاستگذار پولی، علت آن افزایش توامان بدهی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه و افزایش سپرده‌ بانک‌های تجاری در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده‌ است.

اما پرسشی که در خصوص نقش اضافه برداشت بانک‌ها به ذهن متبادر می‌شود این است که، آیا تخطی برخی بانک‌ها تنها دلیل افزایش بدهی بانک‌هاست؟ یا این افزایش اضافه برداشت‌ها سیمپتوم‌ای از فشار سیاست مالی و بودجه بر نظام بانکی و متعاقبا پایه پولی‌ست؟!

لینک گزارش قبل: Noviraco.com/?p=226170

انتهای پیام/