021-79276000 info@noviraco.com

مطابق آخرین داده‌های پولی و نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) با درنظر گرفتن میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی (اخزا) تا فروردین سال ۱۴۰۳ به ۰.۹ درصد رسیده‌ است. افزایش نرخ بهره حقیقی می‌تواند از التهاب بازارهای دارایی در کشور بکاهد، چرا که با افزایش و نزدیک شدن بهای تمام شده پول به تورم، دیگر اخذ تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها جذابیتی نخواهد داشت.

همچنین رشد نقطه‌ای پول از ۷۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲، به ۱۷.۵ درصد در انتهای سال و متعاقبا تورم کشور نیز با طی یک روند نزولی به ۳۱.۵% در فروردین ماه رسیده‌ است.

به طور خلاصه نگاهی به روند تورم، رشد پول و بهره حقیقی نشان می‌دهد که سیاست انقباضی بانک مرکزی طی سال ۱۴۰۲ موفق عمل نموده‌ است، گرچه کارکرد آن در بلند مدت نیازمند انضباط بودجه‌ای (هم‌راستایی سیاست مالی با سیاست پولی) نیز هست.

انتهای پیام/