جدیدترین ابزار در بازار سرمایه؛ فراصندوق چیست؟

«فراصندوق» یا «صندوق‌در‌صندوق» (Fund of Funds)، صندوقی تلفیقی است که دارایی خود را در صندوق‌های متفاوت، سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیر فراصندوق‌ها با بررسی و تحلیل صندوق‌های مختلف، یک سبد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند تا از بالاترین بازدهی ممکن برخوردار شوند.

این نوع صندوق‌ها، به نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار_سرمایه محسوب می‌شوند؛ چراکه مدیر صندوق با تحلیل بازار، انواع مختلفی از صندوق‌ها را خریداری می‌کند.

سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به علت ماهیت آنها از ریسک کمتری نسبت به دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است. شما با خرید صندوق‌درصندوق، به سبد متنوعی دست پیدا می‌کنید که می‌تواند طیف وسیعی از صندوق‌های بازار را پوشش دهد (و به نوعی کسب بازدهی از عمده بازار را برای شما فراهم آورد).

سرمایه‌گذاران با مبلغ حداقل ۵۰۰ هزارتومان مجاز به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها هستند.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌درصندوق‌ها معاف از مالیات است.

شما با مطالعه اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها، می‌توانید به سهولت از استراتژی آنها آگاهی یابید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید.

معامله این صندوق‌ها همچون دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو روش «قابل معامله در بورس ( ETF )» و «غیرقابل معامله در بورس (صدور و ابطالی)» انجام می‌شود.