021-79276000 info@noviraco.com

سازمان بورس و اوراق بهادار امکان صدور و ابطال آنلاین یونیت صندوق های سرمایه گذاری را امروز دوشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ ابلاغ نمود. دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه بر اساس بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با هدف تعیین ضوابط ناظر بر سامانه‌های دریافت و ارسال آنلاین درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تهیه شده است و در تاریخ ۱۶ تیرماه به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید.

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: علاوه بر آنچه مطابق قوانین و مقررات، از جمله مقررات ناظر بر فرآیند صدور و ابطال الزامی است، الزاماتی نیز باید در «سامانه» اعمال شود. منظور از «سامانه» زیرساخت الکترونیکی است که پس از اخذ مجوز مدیر صندوق از سازمان، ارسال آنلاین درخواست های سرمایه‌ گذاران جهت صدور و ابطال آنلاین یونیت صندوق های سرمایه گذاری از طریق آن امکانپذیر است. یکی از این موارد مربوط به لزوم «سجامی» بودن متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است، به طوریکه ارائه خدمات آنلاین، دریافت و ارسال درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها صرفاٌ با احراز سجامی بودن سرمایه گذاران انجام می پذیرد.

همچنین در این دستورالعمل آمده است: حداقل ۳۰ روز پیش از پایان قرارداد با «ارائه دهنده سامانه» مراتب پایان قرارداد فوق و مسیر اعلامی جایگزین باید توسط مدیر صندوق در سامانه اطلاع رسانی شده و پس از اتمام قرارداد، اخذ آنلاین درخواست های صدور و ابطال صندوق از طریق سامانه متوقف شود. منظور از «ارائه دهنده سامانه»، شخص حقوقی است که سامانه موضوع این دستورالعمل را با رعایت قوانین و مقررات در اختیار دارد. انتشار آخرین قیمت صدور، قیمت ابطال، قیمت آماری، قیمت تقریبی صدور، قیمت تقریبی ابطال و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری فهرست شده در  سامانه یکی دیگر از الزاماتی است که باید در «سامانه» صندوق های سرمایه گذاری اعمال شود.  

جهت مطالعه کامل ابلاغیه صدور و ابطال آنلاین کلیک کنید.

انتهای پیام/