021-79276000 info@noviraco.com

در این گزارش به پیش بینی قیمت مس با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص جهانی، تولید ماهیانه مس، قیمت نفت (به عنوان یک پروکسی برای قیمت انرژی) و شاخص فشار بر زنجیره عرضه، می‌پردازیم. روش مورد استفاده در این پیش بینی، مدل هم‌انباشتگی FMOLS است. این روش بسیار مورد استفاده پژوهشگران تجربی است. استفاده از شاخص فشار بر زنجیره عرضه در مدل هم‌انباشتگی باعث می‌شود تا زمان تحقق بازگشت به تعادل طبق پیش بینی، کوتاه‌تر شود و از طرفی نیاز به استفاده از مدل مارکوف برای شناسایی شکست‌های ساختاری برطرف شود.

پیش بینی قیمت مس
Copper price forecast

نتایج مدل هم‌انباشتگیFMOLS نشان می‌دهد که قیمت مس در جولای 2022 پایین‌تر از قیمت تعادلی خود قرار دارد. نمودار اول، نتایج مدلFMOLS را نشان می‌دهد که در آن، نمودار آبی پررنگ (قیمت بازار مس) در سال 2021 بالاتر از نمودار قرمز (قیمت پیش بینی) قرار دارد و بیانگر این است که مس در فازovershooting قرار داشت. استنتاج در مورد قیمت مس طبق پیش بینی در بهار سال گذشته به دو طریق امکان‌پذیر بود. اینکه یا قیمت مس باید تعدیل می‌شد و یا اینکه نفت (60 دلاری) باید افزایش می‌یافت تا قیمت مس توجیه پیدا می‌کرد. در ادامه سال این قیمت نفت بود که افزایش یافت.

شاخص فشار بر زنجیره عرضه
GSCPI

افت اخیر قیمت مس در ماه‌های می و ژوئن 2022 علیرغم عدم تحقق پیش بینی رشد تولید و خروج اقتصاد جهانی از رکود و افزایش قیمت انرژی، صورت پذیرفته است. رشد تولید جهانی مس در سال 2021 پایین‌تر از پیش بینی افزایش 5 درصدی تحقق پیدا کرد. افت قیمت مس علیرغم افت تولید آن نیز می‌تواند بیانگر این باشد که مس از امروز به پیشواز رکود رفته است. آزمون علیت گرنجر نیز مؤید همین مطلب است. علیرغم اینکه بررسی‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد این مقدار افت قیمت در مدت 2 ماه با وقایع اقتصادی همخوانی ندارد اما افت قیمت مس می‌تواند مقدمه‌ای بر رکود اقتصادی و یا کاهش قیمت نفت خام نیز باشد. بررسی رابطه علیت گرنجر بین مس و نفت خام نشان می‌دهد که در گذشته مس پیشنگر قیمت نفت بوده است.

تولید جهانی مس
Global production of copper

انتهای پیام/ دانلود فایل PDF گزارش پیش بینی قیمت مس تیرماه 1401