021-79276000 info@noviraco.com

حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت بابیان اینکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی، تحول در تولید و صادرات است، اظهار داشت: وجود زیرساخت‌های تولید، پایه و اساس ارتقای صادرات و ارز آوری است. زادبوم افزود: توسعه صادرات نه تنها برای ما، بلکه برای همه کشورها مهم است، اما برای کشور ما که وابسته به صادرات نفت خام هستیم، این موضوع دارای اهمیت ویژه است. سرپرست سازمان توسعه تجارت توسعه صادرات غیرنفتی را نیاز انکارناپذیر کشور برای توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: همواره تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نشان‌دهنده توجه نظام به توسعه صادرات غیرنفتی است. زادبوم گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، ما به نگاه و فکر جدیدی درزمینهٔ صادرات غیرنفتی نیاز داریم.

وی تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها مشکلاتی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، اما معنی آن این نیست که همه مشکلات ما ناشی از تحریم است. زادبوم افزود: بخشی از مشکلات ما ساختاری است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند منسوب کردن همه مشکلات به تحریم کار درستی نیست. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود هنر ما این است که برنامه‌هایی طراحی کنیم که راه‌های جدید و بازارهای جدید و ویژه‌ای بیابیم. وی افزود: ما در سازمان توسعه تجارت طرح‌هایی تهیه کردیم که در آن‌ها کشورهای همسایه به‌عنوان بازارهای هدف مدنظر قرار گرفتند تا تسهیلات و حمایت‌هایی که می‌شود روی این بازارهای هدف و خاص متمرکز شود. زادبوم تصریح کرد: البته در این طرح‌ها، بازارهای کشورهای همسایه در اولویت بودند و این امر به آن معنی نبود که کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که می‌توانند بازار خوبی برای برخی از محصولات ما باشند، نمی‌توانند مقصد صادرات باشند، بلکه این‌گونه کشورها و سایر کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان اولویت دوم موردتوجه قرار گرفتند.

انتهای پیام/