021-79276000 info@noviraco.com

مجید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوروزی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای می‌گویند، باقیمانده سهام دولت در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌هایی که ‌باید واگذار شوند، بر اساس قیمت‌های قبلی و اصطلاحاً مفت فروشی است، گفت: شرکت‌هایی که قبلاً در بورس یا فرابورس پذیرفته شده‌اند و دولت در آن‌ها مقداری تملک دارد، درصد تملک دولت کاهش می‌یابد و پذیرش جدیدی در کار نیست، چون این شرکت‌ها قبلاً در بورس پذیرفته و قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت سهام شرکت‌های بورسی که دولت سهام‌دار آن است، بر اساس تابلوی بورس و یا فرابورس مشخص است و قیمت‌گذاری جدیدی در کار نیست. با مکاتبه با سازمان بورس،‌ واگذاری این شرکت‌ها پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با تسریع در فرایندها با حفظ کیفیت، شرایط پذیرش تسهیل شود. عمده شرکت‌های بورسی که دولت در آن سهم دارد، مانند ملی مس یا فولاد مبارکه قبلاً در بورس پذیرفته شده‌اند، این شرکت‌ها از طریق بورس با قیمت سهام در تابلو برس واگذار می‌شوند.

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار در مورد اینکه برای شرایط واگذاری این شرکت‌ها گفته شده به‌صورت بلوکی و نقدی و یکجا عرضه می‌شود،‌ گفت: این شیوه عرضه توسط هیئت عالی واگذاری تعیین شده است و برای مشارکت دادن مردم در فرایند خصوصی‌سازی، مردم عادی باید از طریق خرید سهام صندوق‌ها وارد شوند و سهام صندوق‌هایی که این شرکت‌ها را خریداری می‌کنند را در اختیار گیرند. شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولتی که در بورس حضور دارند، از شرکت‌های خوب بازار به شمار می‌روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و قیمت سهام آن‌ها در تابلوی بورس مشخص است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌