021-79276000 info@noviraco.com

در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 تیر 98 بورس انرژی ایران، تعداد 8800 قرارداد سلف موازی استاندارد برای معامله برق با سررسید یک‌ساله و بیشتر در نماد «سمانک 982» به ارزش بیش از 451 میلیارد و 599 میلیون ریال دادوستد شد. در آغاز معاملات امروز بورس انرژی در بازار عمده‌فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه 4 مردادماه 98 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده‌فروشی برق در بورس انرژی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه برای تاریخ‌های 9،10 و 11 و 12 تیرماه 98 در پایان معاملات امروز متوقف‌شده و فرایند تحویل آن‌ها آغاز شد.

بر اساس اعلام بورس انرژی، در تابلوی بازار فیزیکی گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی در تاریخ 9 تیر 98 به میزان 500 تن و با قیمت پایه هر کیلو 40 هزار و 811 ریال عرضه می‌شود. همچنین محصول هگزان پتروشیمی بندر امام خمینی در بخش داخلی بورس انرژی به میزان 500 تن قیمت پایه هر کیلو 85 هزار و 304 ریال در 9 تیرماه عرضه می‌شود. محصول حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی به میزان 2.4 میلیون لیتر از قرار هر لیتر 50 هزار و 471 ریال در 9 تیر عرضه می‌شود. همچنین گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی به میزان 500 تن و از قرار هر کیلو 41 هزار و 117 ریال در 9 تیر عرضه می‌شود.

هیدروکربن پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی به میزان 20 هزار تن از قرار هر کیلو 37 هزار و 142 ریال، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز به میزان 300 تن به قرار 59 هزار و 340 ریال، برش سنگین پتروشیمی بندر امام به میزان 308 تن و به قیمت هر کیلو 35 هزار و 536 ریال، نفتای سنگین تصفیه نشده، پالایش نفت شیراز به میزان 800 تن هر کیلو 48 هزار و 190 ریال، حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به میزان 3 میلیون لیتر هر لیتر 50 هزار و 471 ریال، حلال 404 پالایش نفت شیراز به میزان 600 هزار لیتر و به قیمت هر لیتر 45 هزار و 229 ریال، ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی به میزان 600 هزار لیتر از قرار هر لیتر 59 هزار و 371 ریال، بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز به میزان 300 هزار لیتر به قرار هر لیتر 33 هزار و 217 ریال همگی در روز 9 تیر 98 در بخش داخلی بورس انرژی عرضه می‌شوند.

انتهای پیام/