021-79276000 info@noviraco.com

در پایان معاملات روز چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ بورس انرژی ایران، تعداد ۸۸۰۰ قرارداد سلف موازی استاندارد برای معامله برق با سررسید یک‌ساله و بیشتر در نماد «سمانک ۹۸۲» به ارزش بیش از ۴۵۱ میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال دادوستد شد. در آغاز معاملات امروز بورس انرژی در بازار عمده‌فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه ۴ مردادماه ۹۸ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده‌فروشی برق در بورس انرژی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه برای تاریخ‌های ۹،۱۰ و ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۹۸ در پایان معاملات امروز متوقف‌شده و فرایند تحویل آن‌ها آغاز شد.

بر اساس اعلام بورس انرژی، در تابلوی بازار فیزیکی گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی در تاریخ ۹ تیر ۹۸ به میزان ۵۰۰ تن و با قیمت پایه هر کیلو ۴۰ هزار و ۸۱۱ ریال عرضه می‌شود. همچنین محصول هگزان پتروشیمی بندر امام خمینی در بخش داخلی بورس انرژی به میزان ۵۰۰ تن قیمت پایه هر کیلو ۸۵ هزار و ۳۰۴ ریال در ۹ تیرماه عرضه می‌شود. محصول حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی به میزان ۲.۴ میلیون لیتر از قرار هر لیتر ۵۰ هزار و ۴۷۱ ریال در ۹ تیر عرضه می‌شود. همچنین گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی به میزان ۵۰۰ تن و از قرار هر کیلو ۴۱ هزار و ۱۱۷ ریال در ۹ تیر عرضه می‌شود.

هیدروکربن پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی به میزان ۲۰ هزار تن از قرار هر کیلو ۳۷ هزار و ۱۴۲ ریال، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز به میزان ۳۰۰ تن به قرار ۵۹ هزار و ۳۴۰ ریال، برش سنگین پتروشیمی بندر امام به میزان ۳۰۸ تن و به قیمت هر کیلو ۳۵ هزار و ۵۳۶ ریال، نفتای سنگین تصفیه نشده، پالایش نفت شیراز به میزان ۸۰۰ تن هر کیلو ۴۸ هزار و ۱۹۰ ریال، حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به میزان ۳ میلیون لیتر هر لیتر ۵۰ هزار و ۴۷۱ ریال، حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز به میزان ۶۰۰ هزار لیتر و به قیمت هر لیتر ۴۵ هزار و ۲۲۹ ریال، ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی به میزان ۶۰۰ هزار لیتر از قرار هر لیتر ۵۹ هزار و ۳۷۱ ریال، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ پالایش نفت شیراز به میزان ۳۰۰ هزار لیتر به قرار هر لیتر ۳۳ هزار و ۲۱۷ ریال همگی در روز ۹ تیر ۹۸ در بخش داخلی بورس انرژی عرضه می‌شوند.

انتهای پیام/