021-79276000 info@noviraco.com

معامله‌گرانی که به‌واسطه اطلاعاتی که در اختیاردارند معامله می‌کنند “information motivated traders” می‌خواهند از اطلاعاتی بهره‌مند شوند که گمان می‌کنند این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌آورد تا قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کنند. آن‌ها مثل دیگر معامله گران امیدوارند دارایی موردنظر خود را به قیمت پایین بخرند و به قیمت بالا بفروشند. برخلاف سرمایه‌گذاران ساده، این افراد انتظار دارند علاوه بر بازده متعارفی که بابت قبول ریسک در یک بازه زمانی متحمل شده‌اند، درآمدی نیز از محل اطلاعات کسب کنند.

مدیران فعال در امر سرمایه‌گذاری، معامله‌گرانی با محرک اطلاعاتی هستند که اطلاعاتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند تا اوراق بهادار، قراردادها و دیگر دارایی‌هایی را شناسایی کنند که بر اساس تحلیلشان بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی‌شان قیمت‌گذاری شده‌اند. سپس به خرید آن دارایی‌هایی که کمتر از ارزش ذاتی‌شان ارزش‌گذاری شده و فروش آن‌هایی که بیشتر از ارزش ذاتی‌شان ارزش‌گذاری شده‌اند می‌پردازند. اگر در این امر موفق شوند، بازدهی بیش از بازده غیر مشروطی که بابت تحمل ریسک انتظار دارند کسب خواهند کرد. بازده مورد انتظار آن‌ها وابسته و مشروط به اطلاعات موجود در تحلیل آن‌هاست. اغلب فعالان بازار این فرایند را مدیریت فعال سبد دارایی می‌نامند.

توجه داشته باشید که تمایز میان سرمایه‌گذاران ساده و معامله گران با محرک اطلاعات، به انگیزه آن‌ها برای معامله بستگی دارد، نه ریسکی که با آن‌ها مواجه می‌شوند یا دوره زمانی که انتظار دارند دارایی را نگه‌دارند. سرمایه‌گذاران دست به معامله می‌زنند تا ثروت را از زمان حال به آینده منتقل کنند؛ درحالی‌که معامله گران با محرک اطلاعات برای بهره‌مندی از برتری اطلاعاتی‌شان در مورد قیمت‌های آتی معامله می‌کنند. وقتی معامله برای انتقال ثروت از زمان حال به آینده باشد، ممکن است دوره زمانی کوتاه یا بلند شود.

انتهای مطلب/