021-79276000 info@noviraco.com

باقی‌مانده سهام شرکت‌های دولتی حاضر در بورس مانند ایران‌خودرو، سایپا، بیمه البرز به‌زودی واگذار خواهد شد. محمود گودرزی در مورد اینکه آیا این شرکت‌ها تاکنون نامه اعلام آمادگی برای واگذاری ارائه کردند، گفت: فقط بیمه البرز آگهی مزایده را به شرکت بورس ارائه کرده است و بعدازاینکه قیمت واگذاری در سازمان بورس به جمع‌بندی رسید از طریق بورس آگهی می‌شود.

معاون بورس تهران افزود: شرایط آگهی به‌صورت عرضه عمده و نقدی خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه بین عرضه عمده سهام با عرضه بلوکی تفاوت وجود دارد، گفت: عرضه باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها به‌صورت عمده، یکجا و نقد انجام می‌شود. تاکنون درخواست عرضه باقی‌مانده سهام دولت در شرکت بیمه البرز ارائه شده است البته هنوز به‌صورت رسمی اعلام نکردند، به‌محض اینکه به‌صورت رسمی اعلام شود، آگهی عرضه آن منتشر خواهد شد. وی در مورد شرکت‌هایی که در فرابورس حضور دارند، برای عرضه سهام شرکت‌های فرابورسی آگهی شده است.

گودرزی در مورد اینکه اگر قیمت سهام درگذر زمان تغییر کند، چه می‌شود، گفت: این سهام دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی عرضه می‌شود و ارزیابی آن ارتباطی به بورس ندارد. در حال حاضر قیمتی که برای سهام بیمه البرز از سوی سازمان خصوصی‌ اعلام شده ۱۵۸۱ ریال است که قیمت تابلوی معاملات در بورس نیز همین رقم است. خود سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که عرضه این شرکت‌ها به‌صورت نقدی و یکجا صورت می‌گیرد و شرایط قیمت‌گذاری را خود دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند و اینکه قیمت پایه این سهام چه باشد، بورس دخالتی در آن ندارد.

۱۷.۳۴ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در بیمه البرز روز ۲۲ تیر ۹۸ از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود و طبق ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار تشریفات قانونی برای عرضه این میزان سهام انجام می‌شود. گودرزی در مورد شرایط معامله باقی‌مانده سهام دولت گفت: معامله به این صورت است که حداقل ۱۰ درصد از ارزش سهام قابل‌واگذاری در هنگام شرکت در مزایده باید به‌حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) واریز شود. روز ۲۲ تیرماه ۶۹۴ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۵۸۱ ریال و درمجموع به ارزش پایه ۱۰۹ میلیارد تومان در بورس تهران به مزایده گذاشته می‌شود و این سهام به‌صورت عمده و نقدی عرضه می‌شود.

انتهای پیام/ فارس