021-79276000 info@noviraco.com

سید مهدی پارچینی سرپرست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران در برنامه «روی خط اقتصاد» ضمن اشاره به اینکه یکی از راه‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاران تنوع‌بخشی به صنایع است، افزود: تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اجازه توزیع سرمایه را می‌دهد. برای ترمیم زیرساخت‌های معاملاتی راهکارهای مختلفی وجود دارد که تنوع‌بخشی صنایع و تنوع‌بخشی ابزارهای مالی ازجمله این راهکارهاست.

سرپرست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: ابزارهای مالی باید بر روی سامانه‌هایی راه‌اندازی شود که توان پوشش این ابزارها وجود داشته باشد. به دلیل وجود محدودیت‌هایی در بازار سرمایه ابزارهای مالی بر روی سامانه ابزارهای نفت راه‌اندازی شده است. بورس اوراق بهادار تهران دو رویکرد بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و بومی‌سازی ابزارهای مالی را موردتوجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه برای بهره‌گیری از سامانه‌های خارجی به زمان نیاز است، اظهار داشت: در این راستا ضمن بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی برای استفاده از ابزارهای مالی مذاکراتی با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی در حال انجام است. اگر شرکتی وارد بورس شد و در صنایع موجود بورس قرار نگرفت خود به‌طور مستقل به‌صورت یک صنعت معرفی می‌شود که از آن با عنوان یک صنعت جدید یاد می‌شود. وی صنعت خرده‌فروشی را از صنایع جدید بورس دانست و گفت: امید است با اتکا به دانش داخلی ابزارهای مالی در بورس بومی‌سازی شود.

پارچینی افزود: صنعت بورس در حال پیشرفت بوده و همواره به ابزارهای مالی جدید نیاز دارد بنابراین باید در این حوزه توسعه مداوم وجود داشته باشد. اولویت در بهره‌گیری از ابزارهای مالی استفاده از توان متخصصان داخلی و بومی‌سازی این ابزارها است.

انتهای خبر/