021-79276000 info@noviraco.com

بورس تهران در آخرین روزهای معاملاتی سال ۱۳۹۷ با کمبود نقدینگی و برتری عرضه بر تقاضا به ویژه در نمادهای مطرح بازار مواجه می باشد که این امر عقب نشینی شاخص کل را نیز در پی داشته است. در این میان اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام متأثر از جو بازار، این هفته را با افت بازدهی و شناسایی زیان پشت سر گذاشتند به طوری که از میان ۷۵ صندوق تنها تعداد انگشت شماری از جمله آرمان اندیش، اندیشه خبرگان سهام، ارزش آفرین، بانک توسعه تعاون، سینا و …. موفق به کسب بازدهی در هفته منتهی به ۱۷ اسفندماه شدند.

سپهر آتی خوارزمی و دماسنج با افت بیش از سه درصد و صندوق های سپهر اول، گوهر فام و امین تدبیرگران فردا با شناسایی حدود دو درصد زیان در این مدت، ضعیف ترین عملکرد را به ثبت رساندند.

همچنین طی سه ماه گذشته در حالی که بازدهی بورس به منفی ۲.۶ درصد رسیده است، بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری بازدهی مثبت برای سهامداران خود به ارمغان آورده اند که در این میان دماسنج و نقش جهان با حدود ۱۰ درصد صدرنشین هستند و صندوق های ذوب آهن نو ویرا، گنجینه رفاه، اندیشه خبرگان سهام و … در رده های بعدی قرار دارند.

منبع