021-79276000 info@noviraco.com

صندوق ذوب آهن نوویرا با کسب بازدهی ۳۱ درصدی, عنوان دومین صندوق سرمایه گذاری مشترک پربازده بازار در سه ماهه اخیر را از آن خود کرد. صندوق ذوب آهن نوویرا در کنار صندوق های ارزش کاوان آینده، بورسیران، البرز و گنجینه رفاه طی سه ماه اخیر موفق به کسب بازدهی بالاتر از بازار شده اند. خلاصه ای از عملکرد و روند سودآوری صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح جدول ذیل است:

منبع