021-79276000 info@noviraco.com

در فرهنگ و ادبیات کشور ایران ضرب المثل ها، روایات دینی و نقل قول های زیادی حول این ضرب المثل وجود دارند که: “هرچقدر پول بدهی، همانقدر آش می خوری”

در ادبیات مالی و سرمایه گذاری این ضرب المثل تحت عنوان رابطه ریسک و بازده و به این صورت بیان می شود که: “ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و به منظور دستیابی به بازده های بالاتر، می بایست ریسک های بالاتر را نیز پذیرفت.”

علیرغم تأکید زیاد بر ضرب المثل ها و همچنین مطلب مالی و سرمایه گذاری فوق الذکر، بسیاری از افراد گزینه های مختلف سرمایه گذاری را به منظور یافتن بالاترین سود و کمترین ریسک جستجور می کنند. در واقع افراد به دنبال این هستند که از بالاترین بازدهی ممکن به صورت تضمین شده بهره مند شوند و از قبول ریسک سر باز می زنند!

یکی از مسائل بدیهی و آشکاری که اغلب علوم انسانی با آن سروکار دارند، عدم قطعیت و وجود احتمال است که این مسأله در بازارهای مالی نمایان تر و مشهودتر است. یکی از باورهای اشتباهی که درمیان مردم رواج یافته، وجود سود تضمین شده است که برخی از سودها و بهره ها نظیر سود سپرده بانکی، سود اوراق خزانه دولتی و اوراق و ابزارهایی از این دست را تضمین شده تلقی می کنند. در صورتی که در واقع این چنین نیست و هیچ سودی تضمین شده نیست. ولی به این دلیل که احتمال نکول و عدم تحقق و پرداخت این سودها پایین است، از آن ها به عنوان سود تضمین شده یا بدون ریسک نام برده می شود.

با توجه به رابطه مستقیم ریسک و بازده، ابزارهای بدون ریسک می بایست پایین ترین نرخ های بازدهی را داشته باشند که در اغلب کشورها و بازارها این قاعده برقرار است و صرفاً مواردی استثنا وجود دارد که آن هم به دلیل نقص سیستم اقتصادی است. بنابراین فردی که سود تضمین شده را جستجو می کند قاعدتاً با پایین ترین نرخ های بازدهی روبرو خواهد شد.

اما جنس بازارهای اوراق بهادار (علی الخصوص سهام) فرق می کند. در این بازارها هیچ سود تضمین شده ای وجود ندارد. بنابراین سبدگردانی با سود تضمینی نیز در این بازارها محلی از اعراب نخواهد داشت. اساساً رسالت نهادهای مدیریت سرمایه که تحت عنوان سبدگردان در بازارهای مالی فعالیت می کنند، تضمین سود نیست، بلکه ارائه خدمات حرفه ای و دانش فعالیت در بازارهای اوراق بهادار به کسانی است که به هردلیل، توانایی یا تمایل فراگیری این خدمات را ندارند ولی به دلیل صرفه جویی های ناشی از مقیاس از خدمات سبدگردانی استفاده می کنند.