021-79276000 info@noviraco.com

سعید محمد علیزاده درباره آخرین وضعیت مربوط به تغییر در رویه توقف نماد شرکت های دارای نوسان بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام در ۵ روز کاری گفت: این برنامه اصلاحی در حال اجرا و تکمیل بوده و انتظار می رود با آماده شدن سیستم و شبکه در اوایل آذر ، از نیمه اول ماه آینده اجرایی شود.

وی ادامه داد: در این رویه نماد شرکت های مشمول نوسان ۲۰ درصدی تنها برای یک ساعت متوقف می شود تا در صورت وجود رویدادی با اهمیت اطلاع رسانی شود. سپس نماد شرکت ها به صورت مجاز – محفوظ و بدون آکشن و با محدودیت دامنه نوسان باز و ادامه معاملات از سر گرفته می شود.

علیزاده با بیان اینکه ارایه اطلاعات هنگام توقف نماد یک ساعته نماد ، اختیاری است ، تاکید کرد: همه ناشران موظفند اقدام به انتشار اطلاعات با اهمیت کنند در غیر این صورت برخورد انضباطی خواهد شد.

لینک به منبع