021-79276000 info@noviraco.com

به نقل از سایت خبری تریدینگ اکونومیک گزارش اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره سه ماهه منتهی به دسامبر 2020، 6.5 درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال 2019 رشد داشته است، که این میزان رشد فراتر از پیشبینی 6.1 درصدی اهالی بازار و همچین رشد 4.9 درصدی مربوط به دوره سه ماهه قبل می‌باشد.
همچنین بنا به این گزارش تولید صنعتی چین در ماه دسامبر نسبت به ماه گذشته 1.1 درصد رشد داشته است و میزان آن در دوره یکساله منتهی به دسامبر 2020، نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.3 درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد از ژوئن 2017 به شمار می‌آید. رشد سالانه تولید صنعتی که در این گزارش عنوان شده نیز فراتر از تخمین 6.9 درصدی انجام شده توسط فعالان بازار بوده است.
طبق گزارش منتشر شده، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه چهارم سال نسبت به سه ماهه سوم آن کاهش 2.6 درصدی را تجربه کرده است، اما با این حال همچنان تولید ناخالص داخلی این کشور در طول سال 2020 با رشد 2.3 درصدی همراه بوده که کمترین میزان رشد در چهار دهه اخیر به شمار می‌رود. به این ترتیب چین احتمالا تنها اقتصاد بزرگی باشد که درسال همه گیری کرونا توانسته رشد اقتصادی خود را مثبت نگه دارد و از کوچک شدن اقتصاد خود جلوگیری کند.