021-79276000 info@noviraco.com

بر اساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ارمغان ایرانیان جهت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد «ارمغان» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد. مجوز تأسیس صندوق در تاریخ 27 مهر 1390 صادر شد و صندوق به روش صدور و ابطال فعالیت می‌کرد، اما بر اساس مجوز 30 شهریور امسال سازمان بورس و اوراق بهادار نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تغییر یافت.

مدیر این صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، مؤسسان آن بانک اقتصاد نوین و شرکت تأمین سرمایه نوین‌اند. همچنین متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار و بازار گردان آن نیز شرکت تأمین سرمایه نوین است. این صندوق حداکثر 100 واحد میلیون سرمایه‌گذاری خواهد داشت که تعداد 90 واحد میلیون آن به‌عنوان واحدهای عادی در نظر گرفته‌شده است.

بر اساس امیدنامه صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پایان روز پانزدهم هرماه است، درصورتی‌که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه‌شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به‌حساب دارندگان واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌شود.

انتهای پیام/