021-79276000 info@noviraco.com

محمد عطایی گفت: با توجه به درخواست فعالان بازار سرمایه و ازآنجاکه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ امکان انجام خرید اعتباری و قرار گرفتن سهام درج‌شده در بازار پایه را به‌عنوان ارزش تضمین تصویب کرد، مقرر شد ضرایب مربوط به این سهام توسط کمیته پایش ریسک بازار تعیین و ابلاغ شود. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به تفویضی که توسط هیات مدیره سازمان بورس صورت گرفته بود، کمیته پایش ریسک بازار روز گذشته ۲۲ مهر ۹۸ تصمیم گرفت در مورد سهام درج‌شده در بازار پایۀ زرد فرابورس ایران، ۵۰ درصد ضریب تعیین‌شده در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران را در نظر بگیرد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه در حال حاضر طبق دستورالعمل، ضریب تعیینی ۵۰ درصد قیمت سهم بوده لذا با تغییرات جدید، ۵۰ درصد آن ۵۰ درصد قبلی که معادل ۲۵ درصد خواهد شد، لحاظ می‌شود. وی ادامه داد: به‌این‌ترتیب با این ابلاغیه، در بازار پایه زرد فرابورس تنها ۲۵ درصد قیمت سهم فعالان بازار به‌حساب تضمین خواهد رفت.

به گفته عطایی، در مورد سهام درج‌شده در بازار پایۀ نارنجی فرابورس ایران، ۳۰ درصد ضریب تعیین‌شده در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران اعمال خواهد شد. همچنین در مورد سهام درج‌شده در بازار پایۀ قرمز فرابورس ایران، صفر درصد ضریب تعیین‌شده در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران ملاک عمل خواهد بود. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، توضیح داد: در مورد حق تقدم سهام درج‌شده در هر یک از بازارهای پایه فرابورس ایران، ۸۰ درصد ضریب تعیین‌شده در مورد سهام درج‌شده در آن بازار به شرح فوق در نظر گرفته خواهد شد.

عطایی تصریح کرد: ضرایب مصوب، با توجه به‌ضرورت اعمال این تغییرات در سامانه‌های مربوطه ازجمله سامانه سکنا، از تاریخ ۴ آبان ۹۸ قابلیت اجرا خواهد داشت. وی یادآور شد: این موضوع در تاریخ ۲۲ مهر ۹۸ یعنی هم‌زمان با تصویب کمیته، طی ابلاغیه شماره ۱۲۲۵۵۴۰۲ به کلیه شرکت‌های کارگزاری مبنی بر جواز انجام خرید اعتباری سهام درج‌شده در بازار پایه فرابورس ایران و قرار گرفتن سهام مذکور به‌عنوان ارزش تضمین معاملات اعتباری ابلاغ‌شده است. این گزارش می‌افزاید: کمیته پایش بازار پنج عضو متشکل از دبیر کل کانون کارگزاران، مدیر نظارت بر کارگزاران، مدیر نظارت بر بازار، نماینده شرکت سپرده‌گذاری و نماینده شرکت مدیریت فناوری دارد.

انتهای پیام/