021-79276000 info@noviraco.com

اغلب شرکت‌ها با فروش مالکیت (سهام عادی شرکت یا منافع حاصل از شراکت)، پول موردنیاز برای طرح‌های خود را به دست می‌آورند. اگرچه این ابزار سهامی به لحاظ قانونی نشان‌دهنده مالکیت در شرکت است نه وام به شرکت، اما فروش سهم برای جذب سرمایه سازوکار دیگری برای انتقال پول از آینده به زمان حال است. زمانی که سهام‌داران یا شرکا سرمایه در اختیار شرکت می‌گذارند، شرکت در زمان حال پولی به دست می‌آورد و در قبال آن ابزار سهامی را که در آینده متعهد به توزیع سود است واگذار می‌کند. اگرچه بازپرداخت این پول همچون وام، برنامه‌ریزی‌شده نیست، اما ابزار سهم نشانگر مطالبات بالقوه نسبت به درآمدهای آتی است. نظام مالی جذب سرمایه از طریق سهام را تسهیل می‌کند. بانک‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها در انتشار سهام کمک می‌کنند؛ تحلیل گران نیز به ارزش‌گذاری اوراق بهاداری می‌پردازند که از سوی شرکت‌ها فروخته می‌شود. الزامات گزارش دهی به نهادهای نظارتی و استانداردهای حسابداری تلاش‌هایی برای ایجاد اطمینان از افشای مالی هستند. نظام مالی از طریق ایجاد اطلاعات مالی موردنیاز برای تعیین قیمت‌های مناسب سهام به جذب سرمایه برای کمک می‌کند. بازارهای با نقد شوندگی بالا نیز به جذب سرمایه برای شرکت‌ها کمک می‌کنند. در این بازارها سهام‌داران می‌توانند در صورت تمایل به‌راحتی سهام خود را بفروشند و پول خود را از سهام خارج کنند. زمانی که سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌راحتی سهام را ارزش‌گذاری و معامله کنند، نسبت به تأمین مالی طرح‌های معقولی که شرکت‌ها می‌خواهند اجرا کنند تمایل بیشتری دارند.

انتهای مطلب/