021-79276000 info@noviraco.com

محمدرضا پور ابراهیمی درمورد بانک توسعه خاطرنشان کرد: این بانک به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهمی که امروز می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند هم به دولت و هم به مجموعه نظام بانکی که بخش زیادی از تجهیز منابع این حوزه را به سمت اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای سوق دهد. وی ضمن اشاره به اینکه بحث مزبور در تمام دنیا موضوعیت دارد، اظهار داشت: اساس حرکت‌های توسعه‌ای در دنیا مبتنی بر تجهیز منابعی در یک ساختار تعریف‌شده تحت عنوان بانک توسعه مطرح می‌شود که در ایران این خلأ به‌شدت مشهود است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ناگفته نماند بانک‌هایی امروز در کشور وجود دارند که در طرح‌های سرمایه‌گذاری ورود پیدا می‌کنند اما در زیرساخت‌ها این‌چنین نیست. وی در ادامه گفت: دولت به دلیل شرایطی که در حوزه تأمین منابع مالی در بخش‌های مورداشاره داشته با مشکلات بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه شده است. پور ابراهیمی ابراز کرد: برای مدیریت موضوع ضرورت ایجاب می‌کرد که یک ساختار جدیدی طراحی شود. وی اضافه کرد: کلّیت این ساختار جدید در حال حاضر موردتوافق اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امید می‌رود طرح بانک توسعه هم‌زمان با ارائه مصوب کمیسیون اقتصادی در خصوص اصلاح قانون بانکداری اسلامی و اصلاح ساختار مرکزی به‌عنوان رکن سوم کنار این دو موضوع نهایی شود با تصور اینکه رویکرد مزبور می‌تواند در حوزه عملیات اجرایی مربوط به توسعه زیرساخت‌ها در کشور بسیار مهم باشد. پور ابراهیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک توسعه جایگزین چه بانکی در کشور خواهد شد، یادآور شد: هنوز این موضوع نهایی نشده و رایزنی با دولت در حال انجام است.

انتهای پیام/