021-79276000 info@noviraco.com

محمد رضوانی فر اظهار کرد: شستا در ادامه عرضه‌های سال ۱۳۹۸ و بورسی کردن شرکت‌ها صبح دیروز ۱۰ درصد سهام شرکت توزیع دارو پخش را عرضه کرد. وی بابیان اینکه رکورد جدیدی در بازار سرمایه ثبت شد، افزود: با ثبت رکورد ۹۳۴ هزار و ۹۶۴ نفر خریدار سهام، نصاب جدیدی در تعداد خریداران سهام عرضه اولیه ثبت شد. رضوانی فر تصریح کرد: این ششمین عرضه اول شستا در سال جاری بود و عرضه سه هلدینگ و ۲۱ شرکت شستا در دستور کار می‌باشد که با طی تشریفات و مراحل قانونی عرضه خواهند شد.

انتهای پیام/