021-79276000 info@noviraco.com

بررسی وضعیت موجودی انبارهای زعفران بورس کالا و مقایسه ی آن با موجودی انبارها دقیقا یک سال قبل، اطلاعات مناسبی در رابطه با میزان عرضه و موجودی زعفران به ما می‌دهد و به چشم‌انداز ما از روند قیمتی این محصول کمک خواهد کرد.

مقدار موجودی انبارها مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۳۵ تن بوده است و این در حالیست که مجموع موجودی انبارهای زعفران بورس کالا امروز به میزان ۱۳ تن است؛ که این کاهش قابل توجه موجودی انبارها ناشی از خروج بیشتر از ۲۲ تن زعفران (برآیند ورود و خروج) از انبارهای بورس کالا در یکسال اخیر بوده است.

چنانچه روند ورود و خروج انبارها طی اسفندماه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، موجودی انبارهای زعفران در ابتدای اسفندماه ۱۵ تن بوده است و طی روزهای اخیر یعنی از ابتدا تا ۲۲ اسفند در مجموع ۲.۱ تن زعفران از انبارها خارج شده؛ و این مهم حاکی از میزان تقاضای بالای بازار فیزیکی داخلی و صادراتی برای این محصول می‌باشد.

کسب اطلاعات بیشتر: بازار زعفران و صندوق چند کالایی نهال

انتهای پیام/