021-79276000 info@noviraco.com

در ایران تعریف اشتباهی از عملکرد بازار سرمایه صورت گرفته به‌نحوی‌که احساس می‌شود در بازار سرمایه از خریدوفروش سهام، پول به دست می‌آید، همچنین این تلقی غیر صحیح وجود دارد که لزوماً هر چه شاخص بورس بالاتر برود، بیانگر موفقیت بازار سرمایه است.

محمد حسن نژاد افزود: برداشت اشتباه از نحوه عملکرد بورس به این بازار ضربه وارد کرده است. چراکه بازار سرمایه مناسب، بازاری محسوب می‌شود که سرمایه‌های خرد را به سرمایه کلان تبدیل می‌کند؛ یعنی پول‌های سرگردان بازار را که نمی‌خواهد به بازار پول برود با به‌کارگیری ابزارهای مختلف جذب می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: عملکرد بازار سرمایه زمانی مناسب است که به تأمین سرمایه بنگاه‌های تولیدی کمک کند و شرکت‌ها بتوانند با سهولت اوراق مشارکت، اوراق اجاره، سهام، ابزار بدهی یا ابزار مالکیتی منتشر کنند که متأسفانه این موضوعات تاکنون مغفول مانده است.

حسن نژاد درباره توسعه بورس گفت: باید پذیرفت افراد مختلف درجه ریسک‌پذیری و محافظه‌کاری مختلفی دارند و در حال حاضر بازار مسکن و پول در مقایسه با بازار سرمایه بسیار فعال‌تر است. چراکه سرمایه‌گذاران می‌دانند با سرمایه‌گذاری در بازار پول، حداقل به عایدی ولو اندکی دست می‌یابند یا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این خاصیت را دارد که حداقل پول آن‌ها سوخت نمی‌شود.

وی افزود: باید اطمینان سرمایه‌گذاری در بورس ارتقا یابد؛ بنابراین باید برای افراد مختلف با درجه ریسک‌پذیری متفاوت ابزارهای مختلف در بازار سرمایه طراحی شود که سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را بتواند جذب بازار سرمایه کرد.

حسن نژاد گفت: تا زمانی که ابزارها، نهادها و مهندسی مالی را در بازار سرمایه را رونق ندهیم نمی‌توانیم این بازار را به شرایط مطلوب برسانیم. البته نسبت به حدود چند سال گذشته با به‌کارگیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای جدید بازار سرمایه پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان نسبت به کشورهای پیشرفته عقب هستیم.

لینک منبع/