021-79276000 info@noviraco.com

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد گفت: سهم بازار سرمایه ایران در این خصوص تنها ۱۰ درصد بوده و ۹۰ درصد تأمین سرمایه‌گذاری‌ها از مجرای نظام بانکی انجام می‌گیرد.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مصاحبه با رادیو با انتقاد از بانک محوری بودن اقتصاد ایران گفت: بانک‌ها در همه کشورها نقش جدی در تولید و رونق اقتصاد دارند اما دوز و اندازه این نقش در کشور ما بیش‌ازحد است.

آل اسحاق با بیان اینکه عمده سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در بازار سرمایه صورت می‌گیرد افزود: عمده سرمایه‌گذاری کشورها از بازار سرمایه تأمین می‌شود اما سهم بازار سرمایه ایران در این خصوص تنها ۱۰ درصد بوده و ۹۰ درصد تأمین سرمایه‌گذاری‌ها از مجرای نظام بانکی انجام می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همچنین مطرح کرد: در نگاه اول، قوانین و مقررات مانع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه محسوب می‌شوند اما در یک پله جلوتر، درمی‌یابیم که مشکل اصلی در بخش تولید و بازدهی آن در بازار سرمایه و سهام است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: بازده سرمایه‌گذاری در بخش تولید و مشکلات و نارسایی‌های آن کمکی به بهبود فضای بازار سرمایه نکرده است. از طرف دیگر فضای راحت‌تر یعنی نظام بانکی با سود تضمین‌شده و ریسک کمتر و خریدوفروش پولی رونق را از بازار سرمایه گرفته است.

آل اسحاق تدوین صحیح قوانین و مقررات، ساماندهی نوع رفتار در بازار سرمایه و شرایط تولید را ازجمله شرایط رونق بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های مردم به‌سوی این بازار عنوان کرد.

وی همچنین با انتقاد از تنوع زیاد قوانین و نهادهای تأمین مالی در بازار سرمایه، دانش کم و ضعف قوانین و مقررات نهاد قانون‌گذاری در این حوزه گفت: مجلس باید تخصصی‌تر به این موضوع ورود کرده و ابتکار و دانش جدیدتری را به کار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز باید در خصوص روش‌های تأمین سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت یک کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهد و با شناسایی سیستم‌ها و روش‌های رایج در دنیا به تصویب قوانین لازم کمک کند.

انتهای پیام/