021-79276000 info@noviraco.com

به گزارش سایت خبری اینوستینگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، روز گذشته بودجه 2.3 تریلیون دلاری دولت آمریکا را امضا کرد. این درحالی است که وی هفته گذشته مخالفت خود را با بودجه پیشنهادی کنگره ابراز کرده بود و در خصوص برخی از موارد آن درخواست تجدید نظر داشت. مبلغ پیشنهادی شامل بودجه سال مالی منتهی به 30 سپتامبر و 900 میلیارد دلار بسته حمایتی ویژه کرونا می‌باشد.

دونالد ترامپ روز گذشته در اظهار نظری اعلام کرد که بودجه و بسته حمایتی که به وی ارائه شده را امضا خواهد کرد ولی با این حال نسخه‌ای شامل مواردی از بودجه که باید حذف گردند را به همراه درخواست رسمی در این خصوص به کنگره ارسال خواهد کرد تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته از امضای بودجه خودداری کرد و آن را نامناسب خواند. وی اعلام کرد که بودجه پیشنهادی کنگره دارای مخارج بی مورد زیادی هست که باید حذف گردند. وی همچنین مخالف پرداخت مستقیم 600 دلار به شهروندان آمریکایی بوده و معتقد است که این مبلغ باید به 2،000 دلار افزایش یابد. به این ترتیب با امضای بودجه، ترامپ از تعطیلی دولت فدرال در هفته پیش رو جلوگیری کرد. همچنین کنگره آمریکا نیز به زودی، افزایش پرداخت مستقیم به شهروندان از 600 دلار به 2،000 دلار را به رای خواهد گذاشت.