021-79276000 info@noviraco.com

بهنام محسنی در مورد قانونی که شرکت‌های سهامی عام را ملزم می‌کرد اطلاعات خود را در بورس ارائه کنند و یا بورسی شوند، گفت:‌ از کل شرکت‌های سهامی عام تعداد کمی به بورس آمدند و هنوز خیلی از شرکت‌ها مانده‌اند که باید به بورس و فرابورس بیایند. در حال حاضر 181 شرکت در بازار پایه فرابورس حضور دارند و تعدادی هم در بورس اوراق بهادار و فرابورس بازارهای اول و دوم حضور دارند. محسنی در مورد اینکه چه تعداد شرکت‌ها به‌موجب تکلیف قانونی به بازار پایه آمده‌اند، گفت:‌ برخی شرکت‌های حاضر در فرابورس قبلاً پذیرش‌شده بودند که به خاطر از دست دادن شرایط شفافیت به بازار پایه منتقل‌شده‌اند و یک تعدادی از شرکت‌ها مستقیماً و به‌واسطه قانون به بازار پایه آمده‌اند و تعداد 101 شرکت از 181 شرکت حاضر در فرابورس بدون واسطه و به‌وسیله قانون به بازار پایه آمده‌اند.

وی گفت: قانونی که شرکت‌های سهامی عام را ملزم به حضور در فرابورس و بورس می‌کند ماده 36 قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس همچنین در مورد اینکه چه مزیتی برای حضور در شرکت‌های بورس و فرابورس وجود دارد، گفت: بحث نقل‌وانتقال سهام مزیتی است که با ثبت شرکت‌ها در بازارهای فرابورس به دست می‌آید. همچنین امکان توثیق سهام این شرکت‌ها که در سپرده‌گذاری وجود دارد، برای گرفتن وام‌های بانکی فراهم می‌شود. دفاتر سهام این شرکت‌ها در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار می‌گیرد. محسنی در مورد معافیت مالیاتی گفت:‌ شرکت‌های بازار پایه مشمول معافیت مالیات عملکرد نمی‌شوند، بلکه شرکت‌هایی که پذیرش‌شده باشند، از معافیت 10 تا 20 درصد معافیت مالیات عملکرد برخوردار می‌شوند.

وی بر این نکته تأکید کرد: بحث مهم استقرار حاکمیت شرکتی است که با حضور شرکت‌ها در بازار پایه ایجاد می‌شود و شفافیت و فعالیت آن‌ها منظم می‌شود و مردم از جریان شرکت‌های سهامی عام باخبر می‌شوند و یک نوع نظارت مردمی و سهامداران بر این شرکت‌ها اعمال می‌شود و این شرکت‌ها نزد افکار عمومی معرفی و نظارت می‌شوند. معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس همچنین در مورد تأمین مالی شرکت‌های حاضر در فرابورس گفت: شرکت‌های بازار پایه فرابورس تأمین مالی خود را از دو طریق انتشار اوراق تأمین مالی از طریق ضامن معتبر برای پروژه‌های قابل ارزیابی انجام می‌دهند، اما برای افزایش سرمایه اگر نظر حسابرس رسمی در مورد گزارش حسابداری شرکت‌ها واژه «مردود» یا «عدم اظهارنظر» نباشد، می‌توانند افزایش سرمایه را از طریق بازار انجام دهند.

محسنی در مورد تعداد سهامداران بازار پایه فرابورس و این‌که آیا سهام شرکت‌های بازار پایه به‌دردبخور است، گفت: شرکت‌های بازار پایه چند گروه هستند و ما نمی‌گوییم که سهام این شرکت‌ها به درد نمی‌خورد. برخی از شرکت‌های بازار پایه شرکت‌های خوبی هستند، ولی حضور در بازار پایه پرریسک است و می‌تواند ریسک بالا برای سهامداران حرفه‌ای جذاب باشد و سهامداران حرفه‌ای باید در این بازار فعالیت کنند، اما برای سهامداران عادی که دانش کافی ندارند، باید با دقت بیشتر در مورد ریسک بازار پایه اقدام کنند. وی تأکید کرد:‌ تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز در بازار پایه فرابورس به خاطر شفافیت شرکت‌ها است که هر چه ازنظر اطلاعات و عملیات شفاف باشند، در تابلوهای بهتر قرار می‌گیرند.

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس همچنین در مورد بسته شدن یک‌باره نمادهای بازار پایه فرابورس گفت: طبق دستورالعمل جدید مقررات بازار پایه تمامی 181 نماد شرکت‌های حاضر در بازار پایه از روز 13 تا 25 شهریور امسال بسته می‌شوند و معاملات این شرکت‌ها در این مدت حذف می‌شوند؛ اما معاملات شرکت‌های حاضر در سایر بازارهای فرابورس شامل بازار اول و دوم ادامه دارد، بنابراین حجم معاملات فرابورس از کل معاملات فرابورس در این 12 روزه کسر می‌شود، اما درعین‌حال معاملات بازار اول، دوم و بازار ابزارهای نوین همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/