021-79276000 info@noviraco.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت “نوویراذوب‌آهن” ۴ میلیون واحدی شد…

نظر به استقبال سرمایه گذاران محترم برای سرمایه گذاری در ” نوویرا ذوب آهن” با تلاش مدیران صندوق سقف قبلی افزایش یافت.
اکنون این امکان فراهم شده است تاسرمایه‌گذاران مجددا سرمایه گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب‌آهن را تجربه کنند.

خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ما ۱۰۰ میلیارد تومان بود که از این پس با اعتماد شما سرمایه‌گذاران تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
اعتماد شما سبب شد تا در سه ماهه نخست سال جاری به طور میانگین بازدهی ۴۳ درصدی را برای شما سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاوریم.