021-79276000 info@noviraco.com

به نقل از سایت خبری تریدینگ اکونومیک و به گزارش مرکز آمار چین، شاخص PMI بخش تولیدی این کشور در ماه ژانویه به ۵۱.۳ واحد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان این شاخص برای ماه قبل ۵۱.۹ واحد گزارش شده بود و طبق برآورد تحلیلگران مقدار آن برای ماه ژانویه ۵۱.۶ واحد پیش بینی می‌شد. رشد اتفاق افتاده در ماه ژانویه برای بخش تولیدی این کشور، کمترین میزان رشد از ماه آگوست به شمار می‌رود. طی یک ماه گذشته، رشد تولید به کمترین میزان سه ماهه خود رسیده است. اشتغال در بخش تولید با کاهش عمده مواجه شده که شدیدترین میزان افت از ماه فوریه به شمار می‌رود. همچنین رشد سفارشات جدید، فروش صادراتی و سطح خرید به کمترین میزان از ماه آگوست رسیده است. در ماه ژانویه از سرعت رشد قیمت‌های ورودی و خروجی شرکت‌های تولیدی نیز کاسته شده است.

همچنین بنا به این گزارش شاخص PMI بخش خدمات با ثبت رقم ۵۲.۴ واحد در ماه ژانویه، به کمترین میزان ده ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که میزان این شاخص برای ماه گذشته ۵۵.۷ ثبت شده بود. طی ماه گذشته، در بخش خدمات تعداد کسب و کارهای جدید برای اولین بار در ده ماه گذشته کاهش یافته است. همچنین تعداد سفارشات صادراتی و استخدام های جدید برای دومین ماه متوالی با افت همراه بوده است. داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که تورم قیمت‌های ورودی برای نهمین ماه متوالی با رشد همراه بوده در حالی که از سرعت رشد قیمت‌های فروش شرکت‌ها کاسته شده است.

گفته می‌شود افزایش مجدد شمار مبتلایان کرونا که در یک ماه گذشته اتفاق افتاد، از دلایل اصلی افت PMI این کشور بوده است.