021-79276000 info@noviraco.com

بنا به گزارش مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) که روز سه‌شنبه منتشر شد، افت شاخص PMI بخش خدمات ایالات متحده در ماه ژوئن ۳.۹ واحد بوده است. درواقع رکورد شاخص در ماه ژوئن نسبت به ماه مه از ۶۰.۱ به  56.2 واحد تقلیل یافته است. این گزارش بیانگر رشد اقتصاد آمریکا برای سیزدهمین ماه متوالی می‌باشد اما سرعت رشد نسبت به ماه گذشته کم شده است.

در میان اقلام گنجانده شده در شاخص PMI، شاخص فعالیت‌های کسب و کار با ۵.۸ واحد افت به ۶۰.۴ درصد رسیده است. شاخص تعداد سفارشات جدید با ۱.۸ واحد افت به ۶۲.۱ درصد رسیده است. همچنین شاخص استخدام نیز ۶ واحد افت کرده و بر روی ۴۹.۳ قرار گرفته است که نشان دهنده کاهش اشتغال بخش خدمات پس از ۵ ماه رشد متوالی می‌باشد. شاخص قیمت نیز ۱.۱ واحد افت کرده و به ۷۹.۵ درصد رسیده است. با این حال شاخص سفارشات ارسال نشده ۴.۷ واحد رشد کرده و برابر ۶۵.۸ درصد گزارش شده است که نشان از رشد بی سابقه این بخش دارد. این موضوع بیانگر وجود تقاضای قوی برای محصولات و در عین حال کاستی‌ها و ناتوانی در عرضه می‌باشد.

به باور رئیس ISM، علی‌رغم افت مشاهده شده در شاخص PMI، رشد بخش خدمات این کشور همچنان قابل توجه بوده است. با این حال کمبود مواد اولیه، تورم، چالش‌های لجستیک و حمل و نقل و نبود نیروی کار از جمله عواملی است که فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بنا به گزارش IHS Markit که روز سه‌شنبه منتشر شد، شاخص PMI مرکب ایالات متحده در ماه ژوئن برابر ۶۳.۷ واحد محاسبه شده است. میزان این شاخص برای ماه مه برابر ۶۸.۷ واحد گزارش شده بود.

انتهای پیام/